Ljubljanska c. 22
4000 Kranj

Telefoni
Prodaja: 04 201 59 50
Servis: 04 201 59 52
Fax: 04 201 59 55