PRIMOPREDAJA ELEKTRIČNIH VOZIL CITROËN PODJETJU VIZIJE MOBILNOSTI ZA UPORABNIKE MESTNE OBČINE KRANJ – Avtohiša Kranj

PRIMOPREDAJA ELEKTRIČNIH VOZIL CITROËN PODJETJU VIZIJE MOBILNOSTI ZA UPORABNIKE MESTNE OBČINE KRANJ

Avtohiša Kranj je v sodelovanju s podjetjem Vizije mobilnosti d.o.o. s ponosom predala floto 16 električnih vozil v uporabo Mestni občini Kranj. Električna vozila znamke Citroën bodo uporabljali za različne namene občinskih služb, kot so: komunala, zdravstvene ustanove, turistične organizacije, osnovne šole… Tako se začenja druga faza optimizacije voznega parka Mestne občine Kranj. S tem inovativnim pristopom k trajnostni mobilnosti bodo pomagali preoblikovati Mestno občino Kranj v povezljivo brezogljično gorenjsko oazo.

V Mestni občini Kranj se z e-mobilnostjo ukvarjajo od leta 2016. Že v Celostni prometni strategiji Mestne občine Kranj (2017) je predvideno, da bo Mestna občina Kranj poleg drugih ukrepov spodbujala rabo ekoloških vozil in skupaj z zunanjim izvajalcem širila mrežo polnilnic za električna vozila. Kot zgled naj bi naprej zamenjala vozila občinske uprave in nato še vozila ostalih pravnih subjektov v lasti Mestne občine Kranj.

S tem namenom je za izvedbo projekta »Električna mobilnost v Mestni občini Kranj«, Mestna občina Kranj izvedla javni razpis in po postopkih s pogajanji izbrala koncesionarja, podjetje Vizije mobilnosti. Vizije mobilnosti so podjetje, ustanovljeno z namenom izvajanja projektov, ki temeljijo na razvoju in uporabi naprednih rešitev na področju trajnostne mobilnosti. Združuje ekipo posameznikov z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetskih projektov, ki zasleduje cilj »električne nevtralnosti«, to pomeni, da vozila, vključena v projekt, za svoje delovanje porabljajo toliko elektrike, kot jo proizvedejo novi lokalni obnovljivi viri energije, pri čemer se presežki proizvedene električne energije shranjujejo v lokalnih baterijskih zalogovnikih.

Projekt električne mobilnosti v Mestni občini Kranj se izvaja v treh fazah.

Prva faza je bila zaključena konec leta 2020 in je zajemala dobavo 12 vozil ter vzpostavitev delovanja dveh javnih polnilnic. V drugi fazi sta Mestna občina Kranj in koncesionar že delno optimizirala vozni park. Tako bodo do konca letošnjega leta dobili uporabniki na voljo skupaj 40 vozil, vključno s pripadajočimi polnilnicami, postavljene so že vse tri sončne elektrarne ter 12 javnih polnilnic. Pred izvajanjem tretje faze, ki zajema dokončanje vseh obveznosti iz vseh treh stebrov, bosta Mestna občina Kranj in koncesionar pregledala še dodatne možnosti optimizacije, ki se kažejo predvsem v optimalnejši rabi službenih vozil, dodatni proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in njenega hranjenja ter možnih tehnoloških izboljšavah novih vozil na slovenskem tržišču. Optimizacija se bo odrazila na znižanih stroških uporabe voznega parka Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj s tem projektom sledi vsem sprejetim strateškim dokumentom. Z izvedbo projekta v celoti bo prihranek najmanj 452 MWh energije, kar je nekaj več, kot na primer znaša letna poraba električne energije v objektu Mestne knjižnice Kranj. S tem bo prihranjenih tudi 150 t CO2. To je toliko CO2, kot ga absorbira približno 7.700 dreves oz. 17,4 ha gozda.

Blaženka Pospiš Perpar, direktorica podjetja Vizije Mobilnosti je ob tem pomembnem dogodku dejala: «Po tem, ko smo pred slabim letom uporabnikom predali prvih 12 vozil s pripadajočimi hišnimi polnilnicami, se sedaj približujemo zaključku 2. faze. Kljub težavam, ki se pojavljajo v dobavnih verigah po svetu in v Sloveniji, sledimo zastavljenim ciljem. To je zagotoviti, da bo 1.670.000 km, kolikor so jih prevozila vozila v uporabi Mestna občina Kranj in njenih Zavodov v letu 2019, prevoženih z električnimi vozili, hkrati pa v lokalnih obnovljivih virih (sončnih elektrarnah) proizvesti toliko električne energije, kot jo ta vozila porabijo. V ta namen vzpostavljamo sistem rezervacij, s katerim bomo poskrbeli, da bodo imeli uporabniki na voljo ustrezno vozilo takrat, ko ga bodo potrebovali. Za vsa predana vozila smo postavili tudi domicilne polnilnice na objektih oziroma v njihovi neposredni bližini. Skladno s pogodbo prevzemamo vse obveznosti v zvezi z vzdrževanjem predanih avtomobilov. V našem imenu ga izvaja Komunala Kranj, ki pa seveda vključuje pooblaščene serviserje. Za nakup električnih vozil znamke Citroën smo se odločili, da za izvajanje storitev izberemo evropsko znamko, ki ustreza vsem zahtevam in je rezultat novejših tehnologij, z ustreznim razmerjem cena/kakovost ter ima dobro podporo za vzdrževanje v lokalnem okolju.«

«Zelo nas veseli, da sodelujemo v tem izjemnem projektu. Tovrstno sodelovanje je povsem v skladu z nazori inovativne in drzne znamke Citroën, ki je tesno povezana z ljudmi v njihovem vsakdanjem življenju in z njihovo mobilnostjo. S predajo vozil uporabnikom smo bližje še enemu cilju: optimizaciji voznega parka. Štirim kranjskim osnovnim šolam (OŠ Simona Jenka, OŠ Orehek, OŠ Stražišče in OŠ Franceta Prešerna) predajamo namreč enoprostorna vozila z osmimi sedeži, ki jih bodo dnevno uporabljali. Druge štiri osnovne šole (OŠ Matije Čopa, OŠ Janeza Puharja, OŠ Predoslje, OŠ Jakoba Aljaža) imajo manjša osebna vozila na električni pogon. Kranjskim vrtcem predajamo večje kombinirano vozilo. Vsem skupaj pa bosta na voljo dve večji enoprostorni osebni vozili za 8+1 oseb. Zelo smo ponosni, da bomo lahko prispevali k preobrazbi Kranja v avtonomno, povezljivo in trajnostno območje,« je ob predaji vozil povedal Luka Garin, direktor Avtohiše Kranj.

»Projekt E-mobilnost je še ena od potez, ki dokazuje, da smo v Kranju konkretno preklopili na zeleno: z gradnjo kolesarskih poti, zasaditvami in novimi zelenimi površinami, zeleno politiko, trajnostnim turizmom… Z električno mobilnostjo Kranj postaja še bolj energetsko nevtralen, s tem bomo dosegli številne pozitivne cilje: zmanjšali bomo onesnaževanje zraka in hrupa ter s tem okolja in tako zagotovili tudi boljše zdravje občank in občanov. Povečali bomo rabo energije iz obnovljivih virov energije, razvili javno infrastrukturo za električno mobilnost in za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energij. S tem bomo uresničevali tudi zaveze lokalnega energetskega koncepta in zahteve Evropske unije,« je povedal župan Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.

Filip Koren, direktor C Automobil Import, uvozništva za vozila Citroën v Sloveniji pa je za zaključek dodal: « Navdušeni smo nad pilotnim projektom električne mobilnosti kranjske občine, ki je primer odlične prakse in obenem velika vzpodbuda tudi za ostale slovenske občine. Prepričani smo, da bodo Citroënova vozila s svojim močnim značajem uporabnikom poenostavila vsakodnevne izzive. S svojim nekompromisnim udobjem in številnimi asistenčnimi sistemi pa bodo poskrbela za odlično in varno delovno okolje.«

Vsem uporabnikom želimo varno in srečno vožnjo!

T 04 201 59 52
E servis@avtohisa-kranj.si

 

© 2024 Avtohiša Kranj - Prodaja novih vozil CITROËN

Izdelava in vzdrževanje: Utrdba d.o.o.